ข้อความวิ่ง

มะลิปลอดสารพิษทำชามะลิ,ทำอาหาร,ทำยารักษาโรค ติดต่อเราทางไลน์ไอดี0879181778

แบบฟอร์มส่งเมล์

FB

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ถูก+++โดนใจชาวสวนมะลิ "เช่าไร่ละ100บาท/วัน" ด่วนที่สุด

เปิดเช่าสวนมะลิปลอดสารพิษ 100บาท/วัน/ไร่
ทางสวนมะลิสิงห์บุรีมีความประสงค์ ส่งมอบให้คนไทยที่อยากทำสวนมะลิได้เข้าถึง บทบาทหน้าที่ชาวสวนมะลิ แบบรัด/เร่งรีบ/ด่วนพิเศษ