ข้อความวิ่ง

มะลิปลอดสารพิษทำชามะลิ,ทำอาหาร,ทำยารักษาโรค ติดต่อเราทางไลน์ไอดี0879181778

แบบฟอร์มส่งเมล์

FB

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

ปลูกมะลิปลอดสารพิษณ.บางระจัน-สิงห์บุรีส่งนอก195ประเทศ สร้างรายได้ดีเข้าประเทศไทย


    คุณประจบ เมืองมั่น หรือ คุณเฉิน ที่ทำสวนมะลิปลอดสารพิษ ปลูกมะลิเพื่อเด็ดดอกขายเป็นวัตถดิบชามะลิ ในพื้นที่ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์/ไลน์ 0879181778  ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้ชื่อว่า มีการปลูกมะลิทั้งจังหวัดสิงห์บุรีมากกว่า 50,000 ไร่(อนาคตไม่นานนี้จะทยอยปลูกและส่งเสริมชาวบ้าน)

   คุณประจบ เมืองมั่น หรือ คุณเฉิน เล่าว่า เริ่มปลูกมะลิในปี 2558 เดิมตนเองและครอบครัวมีอาชีพปลูกข้าวขายมาก่อน แต่จากการคำนวณต้นทุนการผลิตและรายได้แล้ว ตลอดระยะเวลาการปลูกข้าวขาย กำไรเหลือไม่มาก ต่อมาเมื่อได้รับคำแนะนำให้ปลูกมะลิจากเว็ปต่างประเทศว่า ปลูกมะลิ เพื่อเด็ดดอกขายเป็นวัตถุดิบชามะลิรายได้ดี จึงปรับเปลี่ยนแปลงนาข้าวเดิมปลูกมะลิทันที 20 ไร่ ทั้งที่ไม่มีความรู้ในการจัดการสวนมะลิปลอดสารพิษมาก่อน คุณประจบ เมืองมั่น หรือ คุณเฉิน เล่าว่า มะลิปลอดสารพิษเป็นไม้ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ ต้องทราบระยะของการให้ปุ๋ย การฉีดยาชีภาพ ไม่อย่างนั้นจะทำให้ดอกมะลิไม่ได้ผลผลิตที่ดีและขายได้ตามต้องการ

    คุณเฉิน และครอบครัวถือเป็นเกษตรกรตัวอย่าง ที่มีแนวคิดการสร้างรายได้จากการขายดอกมะลิครบวงจร ซึ่งปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ปลูกจากเดิม 20 ไร่ ในพื้นที่ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ปลูกเพิ่มอีก 50 ไร่แต่ละปีมีเป้าหมายขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่องให้ครบ5หมื่นไร่ที่ตั้งใจไว้ มีสภาพเป็นดินเหนียว แม้มะลิจะเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่เป็นดินเหนียว ดินร่วน และดินทรายก็ตาม แต่หากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่มน้ำ อาจเกิดน้ำท่วมในฤดูฝน ก็ควรปลูกแบบยกร่อง เพื่อให้ต้นมะลิอยู่สูงพ้นน้ำ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวน้ำท่วมไม่ถึง แต่การยกร่องก็จะช่วยให้การระบายน้ำทำได้ดี