ข้อความวิ่ง

มะลิปลอดสารพิษทำชามะลิ,ทำอาหาร,ทำยารักษาโรค ติดต่อเราทางไลน์ไอดี0879181778

แบบฟอร์มส่งเมล์

FB

ถาม-ตอบ


วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

ปลูกเพื่อแปรรูปเป็นชามะลิเพื่อส่งออกต่างประเทศและทั่วโลก


ชามะลิออร์แกนิคปลูกแบบอินทรีย์บนพื้นที่50,000ไร่