ข้อความวิ่ง

มะลิปลอดสารพิษทำชามะลิ,ทำอาหาร,ทำยารักษาโรค ติดต่อเราทางไลน์ไอดี0879181778

แบบฟอร์มส่งเมล์

FB

ถาม-ตอบ


วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ทำสวนต้องใช้หัวเชื้อแม่ปุ๋ยทางดินและทางใบมิฉะนั้นก็ไม่ดกไม่โตสารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถออกฤทธิ์ได้ทั้งการป้องกันโรคไม่ให้เข้าทำลาย และการกำจัดโรคที่เกิดขึ้นกับพืชปลูกแล้ว  โดยเฉพาะเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดินที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรครากเน่า โคนเน่าในแปลงเพาะกล้าและแปลงปลูก  ได้แก่
-
เชื้อราไฟทอปธอร่า (Phytophthora spp)
-
เชื้อราพิเทียม (Pythium spp)
-
เชื้อฟิวซาเรียม (Fusarium spp)
-
เชื้อราไรซอคโทเนีย (Rhizoctonia spp)
-
เชื้อราสเคลอโรเทียม (Sclerothium spp)สาเหตุที่ดอกดาวเรืองดอกแตกนั้น เกิดจาก การให้น้ำไม่สม่ำเสมอ ดูจากสภาพของดินแล้ว ดินแตกระแหง ควรให้น้ำ สม่ำเสมอควรให้มีความชื้นในระดับที่เท่ากัน  ส่วนดอกที่มันบานไม่เท่ากัน เกิดจากการขาดธาตุอาหารระยะนี้สมควรใส่ปุ๋ย 18-46-60 +21-3-3ราดพร้อมน้ำ1วันเว้น1วันอย่างสม่ำเสมอด้วย  (ทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นยา ) ดูจากลักษณะต้นแล้วต้นแข็งแรงดี แต่ขาดธาตุอาหารของดอก ความสมบูรณ์ของดอกเลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไร ฉีดพ่นทางใบด้วยแม่ปุ๋ยอิสราเอล เพื่อพืชได้กินเลย 

รากที่ออกจากโคลน ไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องที่ปรกติ ถ้าจะให้ดีเอาดินกลบโคลนเพิ่มขึ้นอีก การกลบโคลนไปที่ราก ที่เห็นออกมา รากที่เห็นเหล่านั้นจะได้ใช้ประโยชน์ช่วยหาอาหารให้กับพืชได้ จะทำให้อายุการตัดดอกเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ปุ๋ยสูตรที่ให้ไป ต้องใส่ ทุกๆ 7 วันเป็นอย่างน้อย พร้อมด้วยแม่ปุ๋ยทางใบ   

ถ้ามีพวกอาหารเสริมอยู่แล้ว สามารถให้อาหารเสริมต่อไปให้พืชได้

ถ้ายังไม่ได้ใช้แนะนำให้นำไปหาฮอร์โมน บำรุงดอกและต้น ค่ะ   สอบถามเพิ่มเติม 087-9181-778 ค่ะ