ข้อความวิ่ง

มะลิปลอดสารพิษทำชามะลิ,ทำอาหาร,ทำยารักษาโรค ติดต่อเราทางไลน์ไอดี0879181778

แบบฟอร์มส่งเมล์

FB

ถาม-ตอบ


วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

คสรท.เสนอรบ.ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ360บาททั่วประเทศ-ราคามะลิวันนี้

    วันที่ 31 มีนาคม ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ร่วมกับสมาชิกคสรท. แถลงข่าวผลการศึกษาค่าครองชีพกับค่าจ้างปัจจุบันของแรงงาน ว่า จากการศึกษาสำรวจค่าครองชีพของแรงงานในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 2,933 คน จาก 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี นนทบุรี ระยอง อ่างทอง 

   โดยการการศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายวันระหว่างเดือนสิงหาคม 2556และเดือนมีนาคม 2558 พบว่า ในเดือนสิงหาคม 2556 มีค่าใช้จ่ายรวมต่อวันอยู่ที่ 352.53 บาท เดือนมีนาคม 2558 อยู่ที่ 360.72 บาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.19 บาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าเดินทาง/ค่าน้ำมันรถ ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ของใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างสบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น


    น.ส.วิไลวรรณ กล่าวอีกว่า แรงงานส่วนใหญ่ที่สำรวจอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ฯลฯ อายุระหว่าง 20 – 39 ปี ร้อยละ 82.2 ซึ่งพบว่าส่วนมากมีภาระเลี้ยงดูบุคคลอื่นที่ไม่มีรายได้ เช่น บิดา มารดา และพบแรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำถึงร้อยละ 30.93

   ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างในเดือนตุลาคมนี้ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำจาก300 บาท เป็น 360 บาททั่วประเทศ เนื่องจากเห็นว่าค่าครองชีพทั่วประเทศปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะนำเสนอข้อมูลต่อ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐบาล เพื่อใช้พิจารณาในการปรับค่าจ้างต่อไป

    ถามว่าเหตุใดค่าจ้างที่ขอปรับขึ้นจึงต่ำกว่าที่เคยเสนอขอไปก่อนหน้านี้ น.ส.วิไลวรรณ ตอบว่า ก่อนหน้านี้เสนอขอให้รัฐบาลปรับขึ้นเป็น 460 บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายในทุกๆ ด้านของแรงงาน แต่ในปีนี้ที่เสนอที่ 360 บาทนั้น ได้ตัดค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าผ่อนสินค้า ค่ารักษาพยาบาลออก จึงทำให้ตัวเลขลดต่ำลง ดังนั้นอัตราที่เสนอในครั้งนี้จึงถือว่ามีแต่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น เพราะไม่ได้อยากเรียกร้องในอัตราสูงมากจนนายจ้างรับไม่ได้ นอกจากนี้ขอให้รัฐจัดทำโครงสร้างค่าจ้างให้ชัดเจน และสร้างกลไกในการคุ้มครองแรงงานที่ทำงานเกิน 1 ปี ให้มีการปรับค่าจ้าง

 

ราคามะลิสดอินทรีย์ปลอดสารพิษออร์แกนิค100%  เก็บวันต่อวัน สืบค้นรหัสกล่องโฟมได้-เช็คสินค้าได้24ช.ม. รถขนส่งสินค้ามีประกันภัยความเสียหาย 1,500,000บาท
ขายในประเทศไทย 78จังหวัด  ขนส่ง บ.ข.ส./รถยนต์/รถไฟความเร็วสูง / เรือ
ประเภท
หน่วย
ราคาส่ง
ราคาปลีก
ดอกมะลิดิบ
กิโลกรัม
80 บาท
90บาท
ดอกมะลิหอม
กิโลกรัม
90 บาท
100บาท
ขายทั่วโลกขนส่งด้วยเครื่องบินตั้งแต่ 1ชั่วโมงถึง 8ชั่วโมง
ประเภท
หน่วย
ราคาส่ง
ราคาปลีก
ดอกมะลิดิบ
กิโลกรัม
300บาท
450บาท
ดอกมะลิหอม
กิโลกรัม
450 บาท
500บาท
กลุ่มลูกค้าของเรา
1.แม่ค้าตลาด 2.โรงงานแปรรูปเป็นชามะลิ สกัดน้ำมันหอมระเหย 3.โรงพยาบาล 4.โรงแรม 5.ร้านดอกไม้ 6.คนจัดงานพิธีทั่วไป(ขาประจำ)