ข้อความวิ่ง

มะลิปลอดสารพิษทำชามะลิ,ทำอาหาร,ทำยารักษาโรค ติดต่อเราทางไลน์ไอดี0879181778

แบบฟอร์มส่งเมล์

FB

ถาม-ตอบ


วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ไข่ไก่ล้นตลาด 4 ล้านฟองต่อวัน พณ. จ่อชง 'เอ้กบอร์ด' รับมือ,เช็คราคาดอกมะลิตลาดไท-ปากคลองตลาด

ที่มาข่าว: http://www.thairath.co.th/content/486322

กรมการค้าภายใน เผยไข่ไก่ล้นตลาดวันละ 4 ล้านฟอง เร่งเพิ่มช่องทางระบายช่วยเกษตรกร พร้อมเสนอ “เอ้กบอร์ด” ปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลกับความต้องการใช้ในประเทศ...
เมื่อวันที่ 11 มี.ค. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯได้ดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้เลี้ยงไก่ไข่จากปัญหาราคา ไข่ไก่หน้าฟาร์มตกต่ำ โดยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเชื่อมโยงผู้เลี้ยงไก่ไข่ ด้วยการนำไข่ไก่ส่วนเกิน มาจำหน่ายผ่านจุดต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน ก.ย.57 เพื่อแก้ปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด เพราะประเมินว่าในปีนี้จะมีไข่ไก่ส่วนเกินวันละ 4 ล้านฟอง ล่าสุดจนถึงเดือนก.พ.58 กรมฯได้ช่วยระบายไข่ไก่แล้ว 1.1 ล้านฟอง นอกจากนี้ กรมฯจะเร่งผลักดันการระบายไข่ไก่ผ่านร้านหนูณิชย์.. พาชิม ที่ปัจจุบันมีร้านอาหารปรุงสำเร็จเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 แห่ง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ไข่ไก่ประกอบอาหารจำนวนมาก
“ผลผลิตไข่ไก่ที่ล้นตลาดมาจากการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ ปี 56 เป็นต้นมา ทำให้การเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้นในผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกกลุ่ม จนส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในปีนี้กรมปศุสัตว์และภาคเอกชนประเมินว่าจะมีไข่ไก่ส่วนเกินคงเหลือใน ระบบ 4 ล้านฟองต่อวันทำให้ภาวะการค้าไข่ไก่ชะลอตัว ประกอบกับการบริโภคลดลงในช่วงโรงเรียนปิดเทอมของทุกปีส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละ หน้าฟาร์ม เคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน”
สำหรับราคาหน้าฟาร์ม ไข่ไก่ เบอร์ 3 ฟองละ 2.50-2.60 บาท, เบอร์ 0 และเบอร์ 1 ซึ่งเป็นไข่ไก่ขนาดใหญ่และมีสัดส่วนออกสู่ตลาดน้อยนั้น เบอร์ 1 ฟองละ 3-3.10 บาท และเบอร์ 0 ฟองละ 3.30-3.40 บาท
นอกจากนี้ กรมฯได้ผลักดันการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมาต่อเนื่อง เช่น การเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) ที่มี รมว.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน โครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องสมดุลกับตลาด ซึ่งเบื้องต้น กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้เอ้กบอร์ด รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว และเตรียมนำเสนอเอ้กบอร์ดพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายไข่ไก่ที่ราคาสูงเกินสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ กรมฯจะส่งส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที.