ข้อความวิ่ง

มะลิปลอดสารพิษทำชามะลิ,ทำอาหาร,ทำยารักษาโรค ติดต่อเราทางไลน์ไอดี0879181778

แบบฟอร์มส่งเมล์

FB

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

จบแค่ ม.3 ชาวสวนอัจฉริยะปลูกมะนาวให้ผลต้นละ 3,000 ลูก!


สุดยอดชาวสวนอัจฉริยะ ... ปลูกมะนาวได้ต้นละระดับ "พันลูก" ... แกบอก ไม่ต้องสนใจ "นอก หรือ ไม่นอกฤดู"
เก็บขายเรื่อยๆ สบายใจกว่า .....
    สุดยอดปราชญ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปลูกมะนาวออกลูกต้นละหนึ่งพันถึงสามพันลูก คนคิดค้นเผยจบ .3 ลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จ
     วัน ที่ 1 มี.. นายวโรชา จันทโชติ อายุ 48 ปี เจ้าของสวนมะนาวแป้นวโรชา เลขที่ 8/8 หมู่ 8 .ไผ่จำศีล .วิเศษชัยชาญ .อ่างทอง ได้เปิดเผยว่าได้ปลูกมะนาวพันธุ์แป้นวโรชาในวงปูนโดยไม่ใช้ดิน สามารถออกผลผลิตได้ต่อต้นต่อครั้งถึง 1,000 ลูก และถ้าปลูกในดินสามารถออกผลผลิตได้ต่อต้นต่อครั้งถึง 3,000 ลูก จนเป็นที่ยอมรับของชาวสวนในจังหวัดใกล้เคียง สั่งจองกิ่งพันธุ์จำนวนมาก และมีบางส่วนมาดูงานการเพาะปลูก และเป็นวิทยากรในการปลูกจนได้ผลผลิตจำนวนมาก
     

นาย วโรชา กล่าวว่า ตนเองเรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 แล้วได้ออกมาทำสวนปลูกและเรียนรู้จากการฝึกอบรมดูงานทดลองผิดถูกในการเพาะ ปลูกจนกระทั่งประสบความสำเร็จในการปลูกมะนาวต่อต้นต่อครั้งในวงปูนโดยไม่ใช้ ดิน ซึ่งตนเองใช้เศษใบไม้ใบหญ้า ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ แกลบดินอย่างละเท่าๆ มูลสัตว์ ฟางข้าว รวมถึงน้ำหมักอีเอ็มผสมกันแล้วโรยปูนมาร์ลเข้าไปเล็กน้อย นำใส่ภาชนะวงปูน แล้วปลูกมะนาวพันแป้นวโรชา และผลิดอกออกผลผลิตตามกิ่งก้านสาขาในแต่ละต้นต่อครั้งได้ถึง 1,000 ลูก

และ ถ้าเป็นการปลูกลงในแปลงดิน จะทำให้ออกดอกออกผลแต่ละครั้งมากถึง 3,000 ลูก ต่อต้นต่อครั้ง และยินดีเพาะปลูกให้ดูว่าทำได้จริง ถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้พร้อมจะเพาะปลูกให้ดูว่าทำได้จริง และที่เพาะปลูกมะนาวพันธุ์แป้นวโรชา เนื่องจากผิวบางน้ำเยอะ ผลโตเป็นที่ต้องการของท้องตลาดนอกจากเพาะมะนาวจนออกผลผลิตดกแล้ว ที่สวนตนเองยังสามารถเพาะปลูกต้นดาวเรืองสีขาว ทานตะวันสีส้มได้อีกด้วย